فرم ارزیابی پرونده مهاجرتی شما به کانادا

مشاورین ما در کوتاه ترین زمان پرونده شما را ارزیابی می‌کنند و با شما تماس می‌گیرند.

اطلاعات پایه


نام و نام خانوادگی (الزامی)
شماره تلفن (الزامی)
۰.۰۰
ایمیل (الزامی)
سن (الزامی)
ملیت (الزامی)
شغل (الزامی)
میزان سرمایه نقدی (به دلار آمریکا) (الزامی)
جنسیت (الزامی)
سابقه سفر به کشورهای خارجی (الزامی)
وضعیت خدمت سربازی
علت معافیت خود را ذکر کنید
اطلاعات مرتبط با سفر های خارجی (الزامی)

سطح زبان و تحصیلات


سطح زبان انگلیسی (الزامی)
سطح زبان فرانسوی (الزامی)
میزان تحصیلات: (الزامی)
رشته و مقطع تحصیلی (الزامی)

وضعیت تأهل و فرزندان


وضعیت تأهل (الزامی)
آیا دارای فرزند هستید؟ (الزامی)

مشخصات همسر فعلی


نام و نام خانوادگی همسر (الزامی)
سن (الزامی)
ملیت (الزامی)
شغل همسر (الزامی)
جنسیت (الزامی)
سابقه سفر به کشورهای خارجی همسر (الزامی)
اطلاعات مرتبط با سفر های خارجی (الزامی)

سطح زبان و تحصیلات همسر


سطح زبان انگلیسی (الزامی)
سطح زبان فرانسوی (الزامی)
میزان تحصیلات همسر (الزامی)
رشته و مقطع تحصیلی همسر (الزامی)

اطلاعات مرتبط با فرزندان


توضیحات تکمیلی